Night mode

#BattleOfTheBod

MorganandDorothytakearoadtriptoVegas,wheretheyjudgeapoolsidehotbodycontest.TaylorquestionsherrelationshipwithBobby.RoxystruggleswithwhereherandMorgan'sfriendshipstandswhileJonnymustfindthecouragetoaskhishookuptobehisboyfriend.

Duration: 43 min

Quality: HD

Release: 2015

IMDb: 0