Panic: Ghost Apartment

Genre: Thriller

Actor: Fan Xu , Ling Chenyu , Jiaxi Dai , Hongwei Gao , Weidong Li , Ji Qi

Director: Ji Qi

Country: China

Duration:

Quality: SD

Release: 2018

IMDb: 0